Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαγγελματικός κίνδυνος - εκτίμηση επικινδυνότητας - καλές βιομηχανικές και εθνικές πρακτικές

Μαντοπούλου Αικατερίνη

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AA2141CD-3FCB-4947-B316-B2EAEE95041D
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Μαντοπούλου, "Επαγγελματικός κίνδυνος - εκτίμηση επικινδυνότητας - καλές βιομηχανικές και εθνικές πρακτικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14366
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας -- Κεφ. 2: Μεθοδολογίες εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας -- Κεφ. 3: Καλές πρακτικές για πρόληψη, περιορισμό και εξάλειψη επαγγελματικών κινδύνων -- Κεφ. 4: Συνοπτική περιγραφή καλών πρακτικών

Υπηρεσίες

Στατιστικά