Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (BAME) και πιλοτική εφαρμογή στη σύνταξη των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικών ελέγχων

Χαλκίδου Αναστασία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D0311C5B-714E-474A-A74B-E0B563A5D601
Έτος 2008
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Χαλκίδου, "Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (BAME) και πιλοτική εφαρμογή στη σύνταξη των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικών ελέγχων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14465
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή 2. Αρχές προσέγγισης και βιβλιογραφική ανασκόπηση 3. Επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον 4. Πηγές κινδύνου 5. Οδεύσεις 6. Αποδέκτες-εκτίμηση επιπτώσεων 7. Δένδρα γεγονότων περιβαλλοντικών βλαβών 8. Μεθοδολογικός οδηγός περιβαλλοντικών επιπτώσεων BAME & δείκτης περιβαλλοντικού κινδύνου BAME 9. Συμπεράσματα-ερευνητικές κατευθύνσεις

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά