Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδικασίες και κίνδυνοι εργαζομένων κατά την εκφόρτωση καυσίμων από δεξαμενόπλοιο σε εγκατάσταση καυσίμων.

Mamalis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA3039B0-3F7B-45E0-80CF-904C3617303F
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάμαλης Βασίλειος, «Διαδικασίες και κίνδυνοι εργαζομένων κατά την εκφόρτωση πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο σε εγκατάσταση καυσίμων», Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17313
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία καλύπτει το πεδίο των διαδικασιών και των κινδύνων των εργαζόμενων κατά την εκφόρτωση πετρελαίου από ένα δεξαμενόπλοιο σε μία εγκατάσταση καυσίμων. Γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες της διαδικασίας(πετρέλαιο, θαλάσσιες μεταφορές, δεξαμενόπλοιο) καθώς και στους πιθανούς κινδύνους που εμφανίζονται στο δεξαμενόπλοιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτωσης. Γίνεται αναφορά στο Νομοθετικό Πλαίσιο( Διεθνές και Εθνικό)που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την σωστή και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών της εκφόρτωσης. Αναλύεται ένα παράδειγμα της διαδικασίας πάνω στο οποίο εφαρμόζεται η Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τους εργαζόμενους που επιλέχθηκαν και εξάγονται τα αποτελέσματα και οι απαραίτητες προτάσεις μείωσης της Επικινδυνότητας με βάση την ιεράρχηση της(Απαράδεκτα Μεγάλη, Πολύ Μεγάλη, Μεγάλη, Σημαντική, Ανεκτή) .Τέλος, παρατίθενται κάποια σημαντικά έγγραφα καθώς και τα μέτρα ασφαλείας και οι προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά την διαδικασία της εκφόρτωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά