Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και μελέτη αντοχής πλαισίου διθέσιου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου σε περιβάλλον CAD/CAE

Katsaros-Segditsas Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FD5D35FA-7DC7-4577-A7C9-FC970675FD77
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Κατσαρός-Σεγδίτσας, "Σχεδιασμός και μελέτη αντοχής πλαισίου διθέσιου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου σε περιβάλλον CAD/CAE ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17591
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και εν συνεχεία την ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων του πλαισίου ενός διθέσιου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου πόλης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι διάφοροι τύποι πλαισίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από την αυτοκινητοβιομηχανία, τα διάφορα υλικά κατασκευής καθώς και οι υπόλοιπες παράμετροι που εμπλέκονται στην κατασκευή ενός πλαισίου αυτοκινήτου. Επιπλέον, ερευνήθηκαν τα μοντέλα αυτοκινήτων που ήδη υπάρχουν στην αγορά προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι προδιαγραφές του πλαισίου που πρόκειται να σχεδιαστεί και να μελετηθεί.Με βάση τις πληροφορίες αυτές προκύπτει ο τύπος πλαισίου και τα υλικά κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται και οι προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληροί το νέο όχημα. Ακολουθεί το στάδιο του σχεδιασμού του πλαισίου έχοντας ως βασικούς στόχους: 1) την απλότητα στην κατασκευή, 2) την ευκολία επεξεργασίας και εύρεσης των υλικών και 3) την υψηλή ακαμψία και ασφάλεια που θα πρέπει αυτό να παρέχει στους επιβαίνοντες. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των δυναμικών φορτίσεων/τάσεων που δέχεται το πλαίσιο με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιεί τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Έπειτα επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέσω της οποίας προκύπτουν τα σημεία που παρουσιάζουν ατέλειες τα οποία στη συνέχεια επανασχεδιάζονται προκειμένου να προκύψει το τελικό σχέδιο που ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τους στόχους που τέθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά