Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική ομογενοποίηση κατασκευών με ρωγμές με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Plymakis Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7E9BA516-EF07-40F5-875E-B251B299F874
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας Πλυμάκης, "Αριθμητική ομογενοποίηση κατασκευών με ρωγμές με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διαριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17729
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ομογενοποίηση μιας κατασκευής που περιέχει ρωγμές. Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι ομογενοποίησης. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η fe2. Η μοντελοποίηση έγινε στο λογισμικό Comsol. Σκοπός είναι οι ιδιότητες του ομογενούς μακρομοντέλου να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ιδιότητες του ετερογενούς μακρομοντέλου. Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή είναι ετερογενής εξαιτίας της παρουσίας των ρωγμών στην μικροδομή του υλικού. Για να μελετηθεί προτείνεται μέθοδο ομογενοποίησης, σύμφωνα με την οποία το ετερογενές υλικό αντικαθίσταται από ισοδύναμό του ομογενές, σύμφωνα με την θεωρία ομογενοποίησης που παρουσιάζεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά