Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια εμπειρική μελέτη της επίδρασης της έρευνας και ανάπτυξης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης

Terezakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D94312F-2A35-4FE1-831E-1728967C2D62
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τερεζάκης, "Μια εμπειρική μελέτη της επίδρασης της έρευνας και ανάπτυξης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17734
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το κατά πόσο έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, οι επενδύσεις σε διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η μελέτη καλύπτει το χρονικό διάστημα 2006-2012, το οποίο περιλαμβάνει την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αρχικά παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες, όσον αφορά στην Ε&Α σε διάφορα κράτη και τις Η.Π.Α. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις δαπάνες σε Ε&Α και τον αντίκτυπο που έχουν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αφού γίνεται μια αναφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, παρουσιάζονται τα δεδομένα, αντλούμενα από αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιχειρήσεων των Η.Π.Α., η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά