Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμική διερεύνηση πιεζοηλεκτρικών κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Galanis Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E59509C1-5394-4329-8A4D-A2CD9A975F45
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Γαλάνης, "Δυναμική διερεύνηση πιεζοηλεκτρικών κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πιεζοηλεκτρικά υλικά όταν ασκείται πίεση ή υπόκεινται σε ταλάντωση παράγεται ηλεκτρικό δυναμικό. Η ιδιότητά τους αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες μηχανολογικές εφαρμογές. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρατήρηση και καταγραφή του ηλεκτρικού δυναμικού, που αναπτύσσεται στην επιφάνεια συγκεκριμένου αντικειμένου, καθώς και η κατανομή αυτού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε Ιδιοσυχνότητα.Η διάταξη αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων 10x10x4mm με το οποίο εσωτερικά είναι ενωμένο αντικείμενο σχήματος Τ στο οποίο δίνουμε συνολικά τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Το αντικείμενο σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Pro Engineer και στη συνέχεια εισήχθη στο Comsol Multiphysics όπου και πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία του. Το πιεζοηλεκτρικό υλικό που επιλέχθηκε είναι ο ζιρκονιούχος τιτανιούχος μόλυβδος (PZT). Οι συνθήκες της μελέτης είναι η πλεγματοποίηση του σχεδίου και η καταγραφή της συμπεριφοράς του σε δέκα διαδοχικές ταλαντώσεις. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν για καθένα από τα τέσσερα διαφορετικά Τ και για κάθε μία ταλάντωση καταγράφονται σε πίνακες ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση ή η επιλογή του κατάλληλου σχήματος και Ιδιοσυχνότητας ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά