Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πληροφοριακά συστήματα και πέρασμα από την κλασική εποχή των Logistics στην ηλεκτρονική εποχή των e-Logistics

Kefalopoulou Pinelopi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE2D028C-2C1F-43EF-95A6-AFDF79E85D18
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πηνελόπη Κεφαλοπούλου, "Πληροφοριακά συστήματα και πέρασμα από την κλασική εποχή των Logistics στην ηλεκτρονική εποχή των e-Logistics", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με τον όρο «Logistics» εννοούμε μια σειρά από λειτουργικές δραστηριότητες (μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων) που επαναλαμβάνονται πολλές φορές στο κανάλι, όπου οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε τελικά προϊόντα και προστίθενται σε αυτά καταναλωτική αξία. O όρος αυτός αποτελεί πολυσήμαντη και πολυσύνθετη έννοια και καλύπτει μια τεράστια γκάμα διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου στο επιχειρηματικό πεδίο. Τα βασικά στοιχεία που συνυφαίνουν τα Logistics είναι η διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης, η βέλτιστη αξιοποίηση των έμψυχων (ανθρώπινων) και των άψυχων (υλικών) πόρων της, η παραγωγή, η αποθήκευση και η διανομή των αγαθών, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν και από την παραγωγή στο ράφι.Επειδή είναι πολλές φορές ανέφικτο οι πηγές των πρώτων υλών, οι βιομηχανίες και τα σημεία πώλησης να είναι στο ίδιο γεωγραφικό σημείο, αυτό το κανάλι απεικονίζει μια σειρά από βήματα βιομηχανικής κατασκευής, δραστηριοτήτων Logistics, που επαναλαμβάνονται προτού φτάσει το προϊόν στον πελάτη.Η διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού είναι όρος ο οποίος εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και περικλείει την έννοια των ολοκληρωμένων Logistics. Με τον όρο αυτόν τονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορίας - προώθησης, Logistics και παραγωγής μέσα σε μια επιχείρηση και το πως αυτή υφίσταται μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων στο ευρύ κανάλι ροής των προϊόντων.Θεωρητικά τα Logistics εξυπηρετούν την κερδοφορία μιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων και των λοιπών πόρων της, επιτρέποντας παράλληλα την ομαλή ροή επιτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.H ανάπτυξη της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους είναι οι παράγοντες που αύξησαν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Logistics. Σύγχρονα εργαλεία και πτυχές της πληροφορικής, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση κανόνων και μεθόδων βελτιστοποίησης από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μίας επιχείρησης. Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Προέκυψαν ως γέφυρα μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης υπολογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου. Έχουν αξία, εφόσον μπορούν να αποτυπώσουν την τυποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην διευθέτηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων μεταξύ των λειτουργιών που εξυπηρετούν, στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών και συγχρόνως αυξάνουν την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Η πραγματικότητα της νέας οικονομίας επιβάλλει συγχωνεύσεις, εξαγορές, ανακατατάξεις, αλλά και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τα Logistics σε κινητήρια δύναμη των εξελίξεων που ακολουθούν. Τα Logistics μέσα από την επίδραση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου μετεξελίχθηκαν σε Ηλεκτρονικά, που αποτελούν και το σημαντικότερο όπλο των επιχειρήσεων για την επίτευξη των βασικών τους στόχων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, των Logistics, των e- Logistics, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και των Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics. Οι έννοιες αυτές αποτελούν πολύ σημαντικές παραμέτρους της λειτουργίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης/οργανισμού και εν δυνάμει κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά