Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας ανάλυσης και καθορισμού τύπων αποφασιζόντων

Markantoni Andriani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/22CF2EF3-2B3B-43EC-B1A7-41B0856FB36E
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδριανή Μαρκαντώνη, "Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας ανάλυσης και καθορισμού τύπων αποφασιζόντων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.19735
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας για τον καθορισμό των τύπων αποφασιζόντων αλλά και η συσχέτισή τους με τους τύπους καταναλωτικής συμπεριφοράς. Εξετάζοντας, πως ο αποφασίζοντας φτάνει στη λήψη μιας απόφασης είναι πιο εύκολη η κατανόηση και της καταναλωτικής του συμπεριφοράς και η συσχέτιση αυτών των δυο εννοιών μεταξύ τους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε μια θεωρητική προσέγγιση με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Αναλύθηκαν έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως οι αποφάσεις, οι αποφασίζοντες και η καταναλωτική συμπεριφορά. Το δεύτερο μέρος αφορά την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος αποφασίζοντα και ο τύπος καταναλωτή όσον συμμετείχαν και από αυτά να βγουν συμπεράσματα για τη συσχέτιση των δύο εννοιών. Επίσης στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ επισημαίνονται και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά