Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός κατακόρυφου δράπανου και δυναμική ανάλυση μέσω της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων

Aggelopoulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6A57E93-975A-43F1-8A29-06338B752C54
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Αγγελόπουλος, "Σχεδιασμός κατακόρυφου δράπανου και δυναμική ανάλυση μέσω της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.19931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αφορά το σχεδιασμό και την δυναμική ανάλυση κατακόρυφου δράπανου. Για την υλοποίηση της γίνεται χρήση των λογισμικών Pro/Enginnering και Comsol Multipysics. Αρχικά σχεδιάζεται το ολοκληρωμένο μοντέλο του δράπανου στο Pro/Engineering. Στη συνέχεια το μοντέλο απλοποιείται κατάλληλα ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί στο Comsol. Με βάση το αρχικό απλοποιημένο μοντέλο, δημιουργούνται άλλα τρία μοντέλα με τροποποιήσεις της μάζας σε βασικά μέρη του μοντέλου. Ακολούθως εισάγονται στο Comsol και πραγματοποιείται ιδιομορφική ανάλυση σε κάθε ένα ξεχωριστά. Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, δημιουργούνται συγκεντρωτικοί πίνακες των τιμών με σκοπό τη συγκριτική ανάλυση στις συμπεριφορά και τις μεταβολές που υφίσταται κάθε μοντέλο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά