Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύου διασύνδεσης νέων έργων ΑΠΕ με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ευρετικών αλγορίθμων

Filos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D35F6627-2F1E-4626-B0F4-B46853B08E79
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Φίλος, "Σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύου διασύνδεσης νέων έργων ΑΠΕ με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ευρετικών αλγορίθμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν. Λόγω της μη επαρκούς αποθηκευτικής ικανότητας οι μονάδες παραγωγής πρέπει να ρυθμίζουν άμεσα την παραγωγή τους, να μεταφέρουν και να διανέμουν το ηλεκτρικό ρεύμα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται ανά πάσα χρονική στιγμή η ζήτηση. Τα τελευταία χρόνια, λόγω περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας, σημειώνεται μεγάλη άνοδος της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανήκει στο μοντέλο διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ και τα μεγάλα έργα ΑΠΕ και αυτά δε είναι γενικώς συγκεντρωμένα στο χώρο όπως οι συμβατικοί σταθμοί. Η παραγωγή και η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες καθιστούν την διασύνδεση τους με το υπάρχον δίκτυο αρκετά απαιτητική. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική περιγραφή του τρόπου σύνδεσης διεσπαρμένων σταθμών με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αποτίμηση του κόστους της σύνδεσης αυτής και τέλος η ελαχιστοποίηση του. Σύμφωνα με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας η σύνδεση διεσπαρμένων έργων ΑΠΕ προϋποθέτει την κατασκευή ενδιάμεσων Υποσταθμών ανύψωσης τάσης. Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση του βέλτιστου αριθμού και θέσεων των Υποσταθμών αυτών, με δεδομένες τις θέσεις των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους διασύνδεσης. Η ελαχιστοποίηση του κόστους επιτυγχάνεται με την χρήση του ευρετικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων, αφού πρώτα έχει μοντελοποιηθεί το πρόβλημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά