Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παραλαβές και παραδόσεις με την χρήση του αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης

Gonidakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DE45287-C724-4F79-BB90-48A6BD24AD46
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Γονιδάκης, "Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παραλαβές και παραδόσεις με την χρήση του αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20709
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία έχει ως θέμα τη μελέτη του προβλήματος δρομολόγησης με παραλαβές και παραδόσεις και τη δημιουργία κατάλληλου κώδικα σε προγραμματιστικό περιβάλλον matlab, που το επιλύει με τη χρήση του μεθευρετικού αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης. Αρχικά παρουσιάζεται το πρόβλημα και γίνεται η μαθηματική του μοντελοποίηση. Έπειτα γίνεται αναφορά στον αλγόριθμο περιορισμένης αναζήτησης, γίνεται η ιστορική του αναδρομή και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Στη συνέχεια, γίνεται η μαθηματική του εφαρμογή στο πρόβλημα της δρομολόγησης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα επίλυσης. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται και αναλύεται ως προς τη δομή του και ως προς τον κώδικα. Τέλος, παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά