Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη φαρμακευτικών πωλήσεων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και νευρο-ασαφών συστημάτων

Brokalakis Iosif

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AC8B7DCE-3168-4791-9954-BF8B51C56E06
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωσήφ Μπροκαλάκης, "Πρόβλεψη φαρμακευτικών πωλήσεων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και νευρο-ασαφών συστημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20735
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οι φαρμακευτικές πωλήσεις στην Ελλάδα έχουν υποστεί σημαντική μείωση. Συνέπεια αυτής εξέλιξης αποτελεί ο σκεπτικισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουν μεγάλες επιχειρήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας μελλοντικές τους επενδύσεις. Η ανάγκη για μακροπρόθεσμες και ακριβείς προβλέψεις ως εργαλείο στρατηγικού προγραμματισμού αυξάνει. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός ενός μοντέλου μακροπρόθεσμης (πολλών βημάτων μπροστά) πρόβλεψης για τις συνολικές πωλήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση διερευνούμε μεθοδολογίες από τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα Εμπρόσθια Νευρωνικά Δίκτυα και το Προσαρμοστικό Νεύρο-Ασαφές Σύστημα Εξαγωγής Συμπεράσματος υιοθετήθηκαν. Οι συγκεκριμένες τεχνικές έχουν αποδείξει την ανωτερότητά τους έναντι των στατιστικών μεθόδων σε προβλήματα πρόβλεψης ενός βήματος μπροστά. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές. Η υλοποίηση των μοντέλων βασίστηκε στα δεδομένα των τελευταίων 14 ετών, τα οποία διατίθενται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Τα αποτελέσματα των δύο μεθοδολογιών συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν με στόχο τον εντοπισμό του κατάλληλου μοντέλου για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά