Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη και προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού της βιομηχανίας Φάγε

Papandrikopoulou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C7D8B1B2-1A1E-4557-A322-E5ABD71EF9A4
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Παπανδρικοπούλου, "Πρόβλεψη και προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού της βιομηχανίας Φάγε", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η γραμμή παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού της βιομηχανίας Φάγε. Πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση δικτύων Petri. Κατά τη μοντελοποίηση κατασκευάστηκε ένα βασικό παραμετρικό σενάριο λειτουργίας σύμφωμα με το οποίο εξετάστηκαν τα εναλλακτικά σενάρια. Στο σύνολο εξετάστηκαν 108 διαφορετικά μοντέλα με τροποποιήσεις σε βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (παροχή σωληνογραμμής, χρόνος ωρίμανσης γιαουρτιού στο σιλό, ταχύτητα επεξεργασίας των διαχωριστήρων). Με την ολοκλήρωση της μοντελοποίησης στη γραμμή παραγωγής ακολούθησε η μοντελοποίηση της συσκευασίας που αποτελεί ένα ξεχωριστό υποσύστημα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μοντελοποιήσεων δίνει τον συνολικό χρόνο που χρειάζεται ένα σιλό γιαουρτιού για να γίνει τελικό προΐόν. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη με χρήση μαθηματικών μεθόδων. Εξετάστηκαν τρεις μέθοδοι πρόβλεψης και έπειτα έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων που έδωσαν. Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Φάγε επιλέχθηκαν τα κατάλληλα νούμερα τα οποία αντιστοιχούσαν σε μία μέθοδο πρόβλεψης, την εκθετική εξομάλυνση. Χρησιμοποιώντας εκθετική εξομάλυνση έγινε πρόβλεψη ζήτησης για το έτος 2014 έχοντας ως στοιχεία τις πωλήσεις των ετών 2011-2012-2013. Με βάσει ένα διάγραμμα εποχικότητας κατανεμήθηκαν οι πωλήσεις σε όλους τους μήνες και έπειτα εφαρμόστηκε η μέθοδος. Τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάστηκαν ως μηνιαίο πλάνο παραγωγής και αφού έγινε αναλυτικότερη επεξεργασία δόθηκαν ως πρόταση στην εταιρεία ως ημερήσιο πλάνο για όλο το έτος του 2014.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά