Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση επικινδυνότητας στη χρήση πυροσβεστήρα σε κτήρια και χώρους εργασίας και ανάπτυξη οδηγιών χρήσης

Tyrri Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BDD7C4DC-A2AE-4150-960C-8670E36E75D0
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Τύρρη, "Ανάλυση επικινδυνότητας στη χρήση πυροσβεστήρα σε κτήρια και χώρους εργασίας και ανάπτυξη οδηγιών χρήσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21451
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην διπλωματική εργασία κύριο θέμα έχει ο πυροσβεστήρας όπου γύρο από αυτόν θα αναλυθούν διάφορα ατυχήματα που γίνοντε σε χώρους εργασίας και κτήρια και χρειάστηκε η χρήση πυροσβεστήρα για να αντιμετοπιστούν, καθώς επίσης θα γίνει και μια ανάλυση επυκινδυνότητας στην χρήση πυροσβεστήρα. Θα γίνουν κάποιες επισκέψεις στο πυροσβεστηκό σταθμό Χανιών όπου θα αντλήσω πληροφορίες για διάφορα ατυχήματα που προέκυψαν σε χώρους εργασίας και κτήρια και χρειάστηκε πυροσβεστήρας αλλά και παρουσίαση της χρήσης του πυροσβεστήρα από πυροσβέστες ώστε να κατανοηθεί πλήρως η χρήση του.Στην συνέχεια μαζέυοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές θα συνοψήσω και θα αρχησω απο το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια εργασίας,συστεμικό πλαίσιο θεώρησης της διαχείρηση και ασφάλειας της εργασίας, οργάνωση των επειχηρίσεων για την πρόληψη των ατυχημάτων,υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας,υποχρεώσεις γιατρού ασφαλείας,κανόνες ασφαλείας στην χρήση πυροσβεστήρα, ανάλυση επυκνδινότητας, αναλύση όλων των ατυχημάτων που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ο πυροσβεστήρας, θα γίνει ανάπτυξη οδηγιών χρήσης του πυροσβεστήρα (συνοπτικές με λίγα βήματα αλλά και αναλυτικές οδηγίες με περισσότερη περιγραφή)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά