Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Economic cycles forecasting based on electric power consumption

Kapetanios Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2F26309F-3418-4802-B230-3E7E3D4E51BD
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Καπετάνιος, "Economic cycles forecasting based on electric power consumption", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The aim of this project is to investigate the behavour of a major European andglobal economy, that of the U.K. The norm used to do that was the I.E.C. The datacollected was used to fit a sigmoid curve with variables the cumulative I.E.C. vs.time in years. Subsequently, the percentage difference between the various datapoints and the ideal sigmoid was calculated for each year, which was used tocreate a Kondratiev Wave (K-wave or Long wave) curve, the parameters of which,including each period, were evaluated. Matlab was used as a tool to form bothcurves. The results were then compared to a number of brake points of the U.K.’seconomy and it was verified that those two did not contradict. Finally an attemptof a short term prediction was held and a number of propositions of future workon this project were given.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά