Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου ISO 22000 σε βιοτεχνία τροφίμων

Papadopoulos Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8A7CE18D-E913-449D-958B-F54A43A75152
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Παπαδόπουλος, "Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου ISO 22000 σε βιοτεχνία τροφίμων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22191
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην μελέτη παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η ανάπτυξη του συστήματος σε επιχείρηση του κλάδου των τροφίμων και η πιλοτική εφαρμογή του, με τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις και ανασκοπήσεις του συστήματος. Επίσης καταγράφεται η οριστική εφαρμογή του, όπως επίσης και η επιθεώρησή του από τον φορέα πιστοποίησης QMS CERT, ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ελληνικό κράτος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά