Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια αξιολόγηση των εταιρειών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Pappas Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/047E3F58-2F72-4E0F-8940-A64CB11637CE
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Παππάς, "Πολυκριτήρια αξιολόγηση των εταιρειών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας την εξής ιδιαιτερότητα: την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις σε παραδοσιακούς τομείς παραμένουν στάσιμες ή βαίνουν μειούμενες, ο ρόλος των ΤΠΕ για το συνολικό μετασχηματισμό του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο ισχυρός, γεγονός που δίνει ώθηση στη λεγόμενη αγορά του “Third Platform” (“Τρίτη Πλατφόρμα”).Πρόκειται για τις τεχνολογίες που σχετίζονται με το mobility (συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες), το cloud computing (στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα), τον κλάδο των big data analytics και -φυσικά- τα δημοφιλή πλέον μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δίνουν τον τόνο των εξελίξεων, αλλά -σε κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι “παραδοσιακές” τεχνολογικές δαπάνες (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες) παίρνουν την κατιούσα.Σε αυτό το αντιφατικό αλλά ενδιαφέρον περιβάλλον επιχειρείται μια ανάλυση των επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στη χώρα μας.Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης με χρηματοοικονομικούς δείκτες και επιλέγεται ένα ευρύ σύνολο χρηματοοικονομικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση.Στη συνέχεια (και αφού έχουν σχηματιστεί όλοι οι δείκτες για τις υπό εξέταση εταιρείες) πραγματοποιείται μια απλοποίηση του προβλήματος με χρήση στατιστικών μεθόδων (Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες), επιλέγοντας ένα υποσύνολο δεικτών το οποίο όμως δεν χάνει μεγάλο ποσοστό της «πληροφορίας» που περιέχεται στο αρχικό πρόβλημα.Ακολουθεί το κύριο μέρος της ανάλυσης, όπου με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης (μέθοδος Promethee) αξιολογούνται και κατατάσσονται οι επιχειρήσεις του δείγματος. Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται δεδομένα για τα έτη 2010 – 2012 για 39 επιχειρήσεις.Τέλος, μέσω του διαχωρισμού των επιχειρήσεων σε ομάδες και τη μεταξύ τους σύγκρισης εξάγονται συμπεράσματα ως προς την επιρροή του μεγέθους, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της εισαγωγής μιας επιχείρησης στο Ελληνικό χρηματιστήριο στις επιδόσεις της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά