Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κινδύνων και εκτίμηση επικινδυνότητας σε επαγγελματικό αναβατόριο φορτίων

Gounaris Aggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9E883983-EA75-4873-9B46-7465637078A3
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άγγελος Γούναρης, "Ανάλυση κινδύνων και εκτίμηση επικινδυνότητας σε επαγγελματικό αναβατόριο φορτίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία αναφέρεται στα ανυψωτικά μηχανήματα φορτίων και ειδικότερα σε επαγγελματικό ανελκυστήρα με ανάλυση της επικινδυνότητας σε εν λειτουργία ανελκυστήρα. Τα ιστορικά στοιχεία ατυχημάτων και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου καταδεικνύει τις προτεραιότητες στους κινδύνους που πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και για τους οποίους γίνεται ποσοτικοποίηση επικινδυνότητας στην υπό εξέταση περίπτωση. Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του εργαστηρίου Νοητικής Εργονομίας του ΠΚ αναλύονται οι άμεσοι και έμμεσοι κίνδυνοι οι οποίοι πηγάζουν από τη κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και χρήση αλλά και την μεταφορά φορτίων και αφορούν τους χειριστές και τους εργαζόμενους στις θέσεις εργασίας που εξετάζονται στην εγκατάσταση. Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επικινδυνότητας στους εμπλεκόμενους και χρήστες και λαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία , διαμορφώνονται προτάσεις για την πρόληψη των αναγνωρισμένων κινδύνων, τρόποι βελτιστοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών αλλά και επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να τηρούνται από τους εργαζόμενους και τους διαχειριστές και υπεύθυνους ασφάλειας της επιχείρησης. Αναδεικνύεται ο ρόλος των επίσημων ελεγκτικών μηχανισμών και των νομοθετικών υποχρεώσεων για την πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά