Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια προσέγγιση δημιουργίας παραμετρικού στερεού μοντέλου από νέφος σημείων

Marazaki Ilektra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A282E9BF-F5EE-4576-8CAE-2FB9CAC4F66E
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλέκτρα Μαραζάκη, "Μια προσέγγιση δημιουργίας παραμετρικού στερεού μοντέλου από νέφος σημείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22853
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι ο παραμετρικός ανασχηματισμός φυσικών τρισδιάστατων αντικειμένων, με τη χρήση μεθόδων Αντίστροφης Μηχανικής (Reverse Engineering), με σκοπό την επακριβή ανοικοδόμηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους και την αξιοποίησή τους από τον χρήστη με τη βοήθεια τρισδιάστατων πακέτων λογισμικού (CAD). Παρά το γεγονός ότι, η διαδικασία μετατροπής σημειακών δεδομένων σε μοντέλα NURB επιφανειών έχει αυτοματοποιηθεί, η δημιουργία παραμετρικών στερεών μοντέλων από σημειακά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένα. Αυτό συμβαίνει επειδή, παρά τις τεχνικές προκλήσεις που προκύπτουν στην εκτέλεση, η πρότυπη σχεδιαστική πρόθεση που ενσωματώνεται στα σημειακά δεδομένα, θα πρέπει να ανακτηθεί και να πραγματοποιηθεί στο παραμετρικό στερεό μοντέλο. Αποφάσεις μοντελοποίησης θα πρέπει να ληφθούν από τον ίδιο τον σχεδιαστή, προκειμένου να ανακτηθούν οι πρότυπες σχεδιαστικές προθέσεις. Ωστόσο, οι σχεδιαστές θα πρέπει να απαλλαχθούν από το χρονοβόρο χειρισμό τεράστιων σε πλήθος σημειακών δεδομένων και την κατασκευή πρωτόγονων γεωμετρικών οντοτήτων. Ως εκ τούτου, το ιδανικό σενάριο εμπεριέχει εργαλεία λογισμικού τα οποία θα διευθετούν αυτοματοποιημένα τις χρονοβόρες εργασίες, όπως τη διαχείριση του νέφους σημείων, τη διαδικασία τριγωνοποίησης, κλπ., και θα προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες ώστε να μπορέσει ο σχεδιαστής να ανακτήσει πλήρως, με διαδραστικές μεθόδους τις προθέσεις του σχεδιασμού. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την επιλογή και την τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων, την απόκτηση του σύννεφου σημείων και την βελτιστοποίηση των σημειακών δεδομένων με τη βοήθεια του Next Engine Scanner και του προγράμματος ScanStudio HD. Στη συνέχεια, η περαιτέρω επεξεργασία του πολυγωνικού πλέγματος εφαρμόστηκε μέσω του προγράμματος Geomagic Studio 12 και τέλος διεκπεραιώθηκε η εξαγωγή των δεδομένων σε ένα πρόγραμμα CAD, με σκοπό τη δημιουργία ενός στερεού παραμετρικού μοντέλου μέσω της παραμετρικής ανταλλαγής του σε τρισδιάστατο πρόγραμμα CAD - Solidworks. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της πρόθεση του σχεδιασμού του αντικειμένου του σχεδιαστή στη διαδικασία μετάβασης από ένα υφιστάμενο φυσικό αντικείμενο σε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επεξεργάσιμο και επαληθεύσιμο μοντέλο με βάση τα πρότυπα χαρακτηριστικά του. Αυτή η διαδικασία παράγει ένα πλήρες εγγενή μοντέλο CAD που συλλαμβάνει τόσο το αρχικό σχήμα του αντικειμένου όσο και την πρόθεση του σχεδιασμού του σχεδιαστή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά