Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) με βάση το πρότυπο ISO 22000 σε βιομηχανία παραγωγής παστεριωμένων χυμών

Roussis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D7752FFC-8B5D-44B8-A916-1EECB8DCE22A
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ρούσσης, "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) με βάση το πρότυπο ISO 22000 σε βιομηχανία παραγωγής παστεριωμένων χυμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22866
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων στα τρόφιμα. Επειδή η εισαγωγή των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής τους, είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα στάδια αυτά. Η ασφάλεια τροφίμων διασφαλίζεται με τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των επιχειρήσεων (οργανισμών) της αλυσίδας τροφίμων. Οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή. Στους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων περιλαμβάνονται οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω οργανισμών (εξοπλισμού, συσκευασίας, πρόσθετων, συστατικών, καθαριστικών κ.α.).Το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, το οποίο ήρθε να καλύψει την ανάγκη για ένα ενιαίο, διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο και να αντικαταστήσει το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Το πρότυπο ISO 22000:2005 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, που συνδυάζει τα παρακάτω κοινώς αποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση:• Αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων,• Συστημική διαχείριση,• Προαπαιτούμενα,• Αρχές HACCP.Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 σε βιομηχανία παραγωγής παστεριωμένων χυμών. Το ΣΔΑΤ αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη συγκεκριμένη εταιρία που μελετάμε, αφού πριν δεν υπήρχε σχέδιο HACCP, ούτε κάποιο άλλο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και κατά συνέπεια οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα ΣΔΑΤ κατά ISO 22000 σε μια επιχείρηση επιτυχώς, υπάρχουν ορισμένα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριμένη εταιρία τα στάδια είναι τα εξής:• Εντοπισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points-CCPs) με την εκπόνηση μελέτης HACCP, δημιουργία συστήματος παρακολούθησης αυτών.• Κάλυψη των προαπαιτούμενων (Prerequisite Programs-PRPs) για την παραγωγή προϊόντων ασφαλών για τρόφιμα.• Καθορισμός προαπαιτούμενων προγραμμάτων (Operational Prerequisite Programs-OPRPs).• Επιλογή δεικτών ασφάλειας τροφίμων και καθιέρωση στόχων.• Ανάπτυξη και έγκριση τεκμηρίωσης ΣΔΑΤ (PRPs, μελέτη HACCP, OPRPs, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας).• Εκπαίδευση ομάδας ασφάλειας τροφίμων.• Εκπαίδευση προσωπικού και εσωτερικών επιθεωρητών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά