Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή επιθεώρηση ξενοδοχειακής μονάδας

Zapanti Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA9970C4-A5DB-4683-AD96-9F4C695561F5
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Ζαπάντη, "Ενεργειακή επιθεώρηση ξενοδοχειακής μονάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22868
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ξενοδοχεία είναι κτήρια με ιδιαίτερα με ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους και του πλήθους των φορτίων τους. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά. Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση των ενεργειακών λειτουργιών του σε συνδυασμό με την διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει αναλυτική αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου καθώς και υπολογισμός των ενεργειακών καταναλώσεων εστιάζοντας στις ενεργειακές υποδομές και στην λειτουργία του. Γίνεται προσομοίωση των κτιρίων με τη χρήση του προγράμματος Google sketch up και μέσω του λογισμικού Open studio. Στη συνέχεια, με τη χρήση του ενεργειακού προγράμματος Energy plus πραγματοποιείται η ενεργειακή ανάλυσή του και εξάγονται συμπεράσματα για την ενεργειακή του απόδοση. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, οι οποίες προσομοιώνονται μέσω των ίδιων προγραμμάτων και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της η εργασία θα δοθεί στο ξενοδοχείο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά