Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το σχεδιασμό διασκόπησης στο θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού Κόλπου

Pagialakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1E6F3EFB-927B-4D64-8EA5-8FFE6944B438
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Παγιαλάκης, "Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το σχεδιασμό διασκόπησης στο θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού Κόλπου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22897
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τον σχεδιασμό διασκόπησης στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου. Για την πειραματική διαδικασία (προσομοιώσεις) επιλέχθηκε τμήμα υπάρχουσας ερμηνευμένης σεισμικής γραμμής, της ΙΟΝ-7, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι αλγόριθμοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ακολούθως πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των συνθετικών καταγραφών με την χρήση των παραπάνω αλγορίθμων. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των συνθετικών δεδομένων ανάκλασης για την μελέτη της στρωματογραφίας της περιοχής καθώς και των πετρελαιοπιθανών περιοχών του Πατραϊκού κόλπου.Στη περιοχή μελέτης παλαιότερες σεισμικές καταγραφές εντόπισαν διαπυρισμό αλατούχου δόμου όπου μπορεί να αποτελέσει παγίδα πετρελαίου. Επιλύθηκε η κυματική εξίσωση που περιγράφει ελαστικά κύματα (διαμήκη και εγκάρσια) με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών, για την δημιουργία συνθετικών δεδομένων του πειράματος. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι επεξεργασίας των καταγραφών για την αύξηση των ανακλώμενων κυμάτων. Οι καταγραφές κοινής απόστασης πηγής – δέκτη (Common Offset) αποτελούν μια γρήγορη ένδειξη του υπεδάφους αλλά δεν είναι αποτελεσματικές καθώς υπάρχουν έντονες πολλαπλές ανακλάσεις. Η μέθοδος σεισμικής χωροθέτησης που αντιπροσωπεύει εν μέρη το μοντέλο μας είναι η μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά