Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ιδιομορφική ανάλυση και έλεγχος κατασκευών με χρήση ασαφούς λογικής και βελτιστοποίηση με χρήση γενετικών αλγορίθμων

Koutsianitis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3CAFCA7C-7C09-462B-B51F-8969D81DD249
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κουτσιανίτης, "Ιδιομορφική ανάλυση και έλεγχος κατασκευών με χρήση ασαφούς λογικής και βελτιστοποίηση με χρήση γενετικών αλγορίθμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22905
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο έλεγχος των ταλαντώσεων μηχανικών κατασκευών αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία για το σκοπό αυτό, μελετάται η απόκριση ενός δυναμικού συστήματος με βάση τα φυσικά του χαρακτηριστικά στο πεδίο των συχνοτήτων και η μείωση ταλαντώσεων με την βέλτιστη τοποθέτηση ελεγκτή ασαφούς λογικής, με χρήση γενετικού αλγορίθμου.Το μηχανικό μοντέλο στο οποίο εφαρμόζεται ο έλεγχος αποτελείται από μία πρόβολο δοκό, πακτωμένη στη μια της πλευρά, στην οποία έχουν προσαρμοστεί αισθητήρες και διεγέρτες. Η δοκός, η οποία διακριτοποιήθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων εκτίθεται σε ημιτονοειδή φόρτιση.Ο ασαφής ελεγκτής που χρησιμοποιείται αποτελεί δημιούργημα του κ. Γεωργίου Ταιρίδη στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του διατριβής ‘’Προσομοίωση σύνθετων ευφυών συστημάτων με αισθητήρες και διεγέρτες από πιεζοηλεκτρικά υλικά. Σύνδεση με ευφυείς μεθόδους ελέγχου, Χανιά Μάιος 2009’’. Στην εν λόγω μεταπτυχιακή διατριβή ο έλεγχος εφαρμόσθηκε σε ένα μοντέλο πακτωμένης δοκού.Η ταλάντωση της δοκού προσομοιώθηκε με τη χρήση αλγορίθμου ολοκλήρωσης στο περιβάλλον του εμπορικού προϊόντος Μatlab. Η παρούσα εργασία έγινε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά