Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση στις ΜΜΕ στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα

Pappas Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/426FCEB5-527D-4855-B827-C8B9274E0A26
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Παππάς, "Χρηματοοικονομική ανάλυση στις ΜΜΕ στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22916
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) Ελληνικών επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα 2007-2011. Πιο συγκεκριμένα, ερευνούνται οι επιδόσεις δείγματος 50 Ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ, για την ίδια περίοδο. Αρχικά έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση για 23 αριθμοδείκτες, στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε αυτούς παραγοντική ανάλυση, με σκοπό την αναζήτηση μιας πληρέστερης περιγραφής και ερμηνείας της σχέσης μεταξύ τους, σε ένα όσο το δυνατόν «οικονομικότερο», οργανωμένο και απλοποιημένο περιβάλλον. Έπειτα με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, επελέγησαν οι δείκτες με τις μεγαλύτερες συσχετίσεις. Τελικά, προέκυψαν 6 αριθμοδείκτες για την εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE ΙΙ, που όμως μοντελοποιούν με σαφήνεια όλες τις πτυχές της απόδοσης των επιχειρήσεων βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιχειρήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά