Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εταιρική κοινωνική ευθύνη στη BP: νοοτροπία και διοικητικές πρακτικές

Triantafyllou Konstantinos-Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F892315C-2417-49FF-80AB-964B556879C2
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Αντώνιος Τριανταφύλλου, "Εταιρική κοινωνική ευθύνη στη BP: νοοτροπία και διοικητικές πρακτικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22926
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον, εφαρμόζοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ανάγκη για την ύπαρξη κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών στις μέρες μας έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος τους να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στην εργασία που ακολουθεί αρχικά αναπτύσσεται η ιστορική αναδρομή της Ε.Κ.Ε. και οι διάφοροι ορισμοί που την συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της αλλά και στους τρόπους με τους οποίους δραστηριοποιείται. Ακόμα αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους δημοσιοποιούνται από τις εταιρίες οι δράσεις αυτές και στη συνέχεια αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις την Ε.Κ.Ε. Αυτή η ανάγκη λοιπόν για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του όρου της Ε.Κ.Ε., είναι ο λόγος της δημιουργίας του ISO 26000, το οποίο έχει ως σκοπό του να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τις εταιρίες να κατανοήσουν και να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι ένα πρότυπο το οποίο δεν παρέχει πιστοποίηση, αλλά έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία του για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού. Ακόμα η Ε.Κ.Ε. (και η συμβολή του προτύπου αυτού) βοηθούν τις επιχειρήσεις ώστε να διασφαλίσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν από την εφαρμογή της και τα οποία κατέχουν ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση εμπιστοσύνης του κοινού-δημιουργία ισχυρού brand name- το οποίο οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων ή των υπηρεσιών που παρέχει, στις βελτιωμένες δημόσιες σχέσεις και στην ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων οργανισμών. Συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρούν μέχρι το στάδιο της δημιουργίας ενός κώδικα ηθικής. Σύμφωνα με αυτόν εκθέτουν τις προθέσεις τους, σχετικά με την αντιμετώπιση που θα έχουν σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Το σημείο στο οποίο σταματούν, αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, την ανάπτυξή τους σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, για το περιβάλλον και για το ανθρώπινο δυναμικό τους. Κυρίως την πλήρη ανάπτυξη της Ε.Κ.Ε. την συναντούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτό συμβαίνει λόγο των υποδομών αλλά και των πόρων που χρειάζονται για την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. σε όλα τα στάδια της παραγωγικής δραστηριότητας των εταιριών.Το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας αφορά την ανάλυση της εταιρίας BP Hellas με γνώ-μονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη που εφαρμόζει και τους στόχους που θέλει να επι-τύχει μέσω αυτής. Αρχικά αναφέρονται κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το όραμα της. Ακόμα αναφέρονται οι κανόνες ασφαλείας που έχει θεσπίσει και τους ακο-λουθούν πιστά όλοι οι εργαζόμενοι της, έχοντας ως πρωταρχικό της στόχο την ασφάλεια τους. Αμέσως μετά αναφέρεται το σημαντικότερο ατύχημα των τελευταίων ετών με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία και η άμεση αντίδραση που είχε η εταιρία στο θέμα αυτό. Η πρώτη κίνηση της BP ως υπεύθυνος οργανισμός που είναι, ήταν η ανάληψη της ευθύνης και η άμεση απορρύπανση του κόλπου. Ακόμα δρώντας ακαριαία αποζημίωσε αλλά και προσπάθησε με μεθοδικότητα για την ανάπτυξη των γύρω περιοχών, μέσω της χρηματοδότησης διαφόρων έργων αποκατάστασης, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική ευθύνη που διέπει την εταιρία. Επόμενη αναφορά που γίνεται στην εργασία είναι οι τρόποι με τους οποίους η BP προσπαθεί να ενημερώσει τη κοινωνία και να δημιουργήσει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ακολουθώντας πιστά την λογική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναφέρονται αναλυτικά τα βιοκαύσιμα και ο λόγος που αυτά είναι αναγκαία για το μέλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Έκανε και δημοσιοποίησε ελπιδοφόρα ερευνητικά προ-γράμματα, τα οποία έδειξαν την ανάγκη ύπαρξης βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας. Έτσι δημιούργησε δύο εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων, το Tropical και το Vivergo τα οποία λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία. Εκτός από τη θετική περιβαλλοντική συμβολή τους, τα εργοστάσια δημιούργησαν και πάνω από χίλιες θέσεις εργασίας, προσφέροντας δουλειά για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Το επόμενο κομμάτι που θα αναφερθεί αφορά στην προσπάθεια της BP να μειώσει, μέσω της ενημέρωσης του κόσμου, το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά τις μετακινήσεις μας. Δαπάνησε

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά