Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη φορτίου σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Tsintzeli Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/98A1E2ED-1BC2-43ED-A103-0EF9046F6068
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Τσιντζέλη, "Πρόβλεψη φορτίου σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22947
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σύγχρονη κοινωνία, η ενεργειακή παραγωγή αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για κάθε κράτος καθώς πλέον η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας κρίσιμος κρίκος στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί κατά τρόπο ραγδαίο, μία αύξηση που συμβαδίζει με την γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί αλλά πρέπει άμεσα να καταναλώνεται, κάθε χρονική στιγμή πρέπει να λειτουργούν τόσες μονάδες παραγωγής, όσες είναι απαραίτητες για να καλυφθεί η συνολική ζήτηση των καταναλωτών. Επίσης, οι συμβατικές μεγάλες μονάδες παραγωγής παρουσιάζουν πολλούς λειτουργικούς και τεχνικούς περιορισμούς με αποτέλεσμα να επιβάλλεται ο εκ των προτέρων προγραμματισμός της λειτουργίας τους. Η πρόβλεψη της ζήτησης του φορτίου των καταναλωτών αίρει πολλούς από τους προηγούμενους περιορισμούς και καθιστά δυνατή την οικονομική λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εξέταση του προβλήματος της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ζήτησης φορτίου σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας . Στο 1ο κεφάλαιο της διπλωματικής γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την διανομή της, με σκοπό να γίνει αντιληπτή η λειτουργία και η πολυπλοκότητα τους. Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης του φορτίου όπως η εξομάλυνση, η παλινδρόμηση και η αποσύνθεση. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται εκτενώς τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ενώ τέλος στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσεται μέθοδος πρόβλεψης του φορτίου σε πραγματικό χρόνο με νευρωνικά δίκτυα μέσω του προγράμματος της Matlab και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έδωσε το αναπτυχθέν νευρωνικό δίκτυο για το έτος 2012.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά