Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη Φ/Β εγκατάστασης στο Νοσοκομείο Χανίων

Psylakis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F120DD85-5009-43C7-AF74-52EADBE55DA9
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Ψυλάκης, "Τεχνοοικονομική μελέτη Φ/Β εγκατάστασης στο Νοσοκομείο Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22949
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προκαταρκτική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η ιδέα αυτής της διπλωματικής γεννήθηκε στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης το καλοκαίρι του 2013 στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου Χανίων και η αιτία ήταν η υψηλή δαπάνη ρεύματος. Στην αρχή της εργασίας γίνεται αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνοντας περισσότερη έμφαση στην ηλιακή. Ακολούθως, περιγράφονται οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την αδειοδότηση μίας Φ/Β εγκατάστασης, και ακολουθεί προκαταρκτική μελέτη διαστασιολόγησης, τεχνική μελέτη και μελέτη της οικονομικής βιωσιμότητάς του έργου. Για την εν λόγω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά κατάλληλα για την ανάλυση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτά είναι τα Sunny Design 3 και RETScreen. Ο τρόπος εφαρμογής του για την διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης δίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά