Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση συνθηκών κατεργασίας στο μικροφραιζάρισμα AL7075-T6

Schiza Ioanna, Gaitanarou Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E803ABA0-3534-48B8-96D0-0684FBE5FDC6
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Σχίζα, Παρασκευή-Ευαγγελία Γαϊτανάρου, "Πειραματική διερεύνηση συνθηκών κατεργασίας στο μικροφραιζάρισμα AL7075-T6", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22954
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν πειράματα κοπής ντουραλουμινίου AL7075-T6 σε φραιζάρισμα με κονδυλοφόρα εργαλεία σφαιρικής απόληξης διαμέτρου μικρότερης των 2 mm. Στα πειράματα αυτά επιλέχθηκαν διάφορες τιμές για κάθε παράμετρο κοπής και μετρήθηκε η τραχύτητα που προέκυψε στο κατεργαζόμενο τεμάχιο. Η προκύπτουσα τραχύτητα (Rz) καταγράφηκε με τη χρήση τραχυμέτρου στυλίσκου ενώ από τις μετρήσεις αυτές προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για το πως επιδρά ο κάθε παράγοντας κοπής στην ποιότητα επιφάνειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά