Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελληνικών περιφερειών με τη χρήση της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων (DEA)

Katsigarakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3759A3B6-9712-478E-B924-0843C4107166
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κατσιγαράκης, "Εκτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελληνικών περιφερειών με τη χρήση της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων (DEA)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22995
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αντιμετώπιση του περιφερειακού προβλήματος, δηλαδή η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η ενίσχυση των υποβαθμισμένων περιφερειών, η στήριξη των κορεσμένων και φθινουσών περιφερειών και γενικώς η επίτευξη ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, αποτελούν ή πρέπει να αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους που συνθέτουν το σύνθετο πλέγμα της περιφερειακής πολιτικής. Προσπαθώντας λοιπόν η παρούσα εργασία να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα της ύπαρξης των περιφερειακών ανισοτήτων, κάνει χρήση της μεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA), με στόχο την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 13 περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, στα πλαίσια άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Ύστερα από τους ορισμούς της περιφέρειας, του περιφερειακού προβλήματος, της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της γενικότερης γνωριμίας του αναγνώστη με καθεμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο τονίζεται η αναγκαιότητα της μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Εν συνεχεία στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής αναφορά στην μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, ενώ στο πέμπτο παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές της συγκεκριμένης μεθόδου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Ακολούθως στο έκτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των περιφερειών της χώρας, ενώ στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται συμπερασματικές προτάσεις με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά