Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική μοντελοποίηση πτερυγίων ανεμογεννήτριων

Charalabous Kyriakos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C13A2B54-0FA5-4577-9783-0A62C927F416
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριάκος Χαραλάμπους, "Παραμετρική μοντελοποίηση πτερυγίων ανεμογεννήτριων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22997
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παραμετρική μοντελοποίηση της γεωμετρίας πτερυγίων ανεμογεννητριών με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού Rhinoceros. Η μοντελοποίηση περιλαμβάνει τόσο την εξωτερική επιφάνεια του κάθε πτερυγίου όσο και την εσωτερική του δομή. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής κατασκευάστηκαν πλήρως παραμετρικά μοντέλα, τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη μετατροπή της γεωμετρίας, με την μεταβολή των τιμών των διαφόρων παραμέτρων σχεδίασης. Οι παράμετροι αυτοί επιλέχθηκαν έτσι ώστε η σχεδίαση να ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές, που ισχύουν για τον σχεδιασμό ανεμογεννητριών. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας εξετάστηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου εμπορικού λογισμικού στη δημιουργία των παραμετρικών μοντέλων. Τέλος, δημιουργήθηκαν αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την εισαγωγή των παραμέτρων σχεδίασης μέσα από αρχεία εισόδου, όπως επίσης και για την εξαγωγή των τριδιάστατων μοντέλων σε αρχεία, που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, όπως για παράδειγμα σε μορφή STEP.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά