Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση μικροσυσκευών για τη μάστευση ενέργειας

Stratogiannakos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/40C1A888-C5D2-4B9C-9022-2AE543B03B4B
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Στρατογιαννάκος, "Χρήση μικροσυσκευών για τη μάστευση ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23115
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην μάστευση ενέργειας καθώς και πως επιτυγχάνεται αυτή μέσω της χρήσης συσκευών-μικροσυσκευών. Οι συσκευές αυτές, χρησιμοποιούν ό,τι μορφή ενέργειας συναντούν στο περιβάλλον τους και την μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτώντας κατά αυτόν τον τρόπο άλλες συσκευές όπως για παράδειγμα αισθητήρες οι οποίοι δεν έχουν ή δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη πηγή ενέργειας. Η μαστευση επομένως μαζί με αυτές τις συσκευές, δίνουν την δυνατότητα για ύπαρξη ασυρμάτων συστημάτων σε ιδιαίτερα και δυσπρόσιτα περιβάλλοντα όπως το διάστημα , κάποια απομακρυσμένη κορυφή ενός βουνού ή και στον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης εργασία αναφέρεται εν συντομία στα φαινόμενα μάστευσης ενέργειας όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί έως τώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φωτοβολταϊκό και στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Καθώς αυτά τα φαινόμενα αναλύονται, δίνονται ταυτόχρονα οι βασικές αρχές λειτουργίας τους και μερικές εφαρμογές τους που όμως αναδεικνύουν απολυτά την χρησιμότητα τους. Τέλος, αναφέρεται πως η μεσίτευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία στον ιατρικό τομέα, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο και στα συμπεράσματα γίνεται μια σύντομη σύγκριση απόδοσης των συσκευών που έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά