Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βιομηχανικό κλάδο παραγωγής αλεύρων και ζωοτροφών

Maniatis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C5679C74-B381-4D13-A3B6-07D928AF925E
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Μανιάτης, "Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βιομηχανικό κλάδο παραγωγής αλεύρων και ζωοτροφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23144
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σπουδαιότητα του ρόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης στην κερδοφορία της και την ανταγωνιστικότητα της έχει τα τελευταία χρόνια μετατραπεί πλήρως, αναδεικνύοντας πλέον την εφοδιαστική αλυσίδα ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης του κόστους και αύξησης των κερδών της. Επομένως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατέχει ξεχωριστή και σπουδαία θέση στον επιχειρησιακό προγραμματισμό κάθε εταιρίας,ως το κατεξοχήν εργαλείο συντονισμού, προγραμματισμού και σχεδιασμού εκείνων των λειτουργιών που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα.Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποσκοπεί α) στη μελέτη και την ανάλυση των δραστηριοτήτων της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια βιομηχανία παραγωγής αλεύρων και ζωοτροφών, του τρόπου εφαρμογής τους και των αποφάσεων που λαμβάνονται για τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης και β) στην εφαρμογή της μεθόδου ABC Analysis στα αποθέματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων της συγκεκριμένης βιομηχανίας.Η βιομηχανία που μελετήθηκε είναι η <<Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε.>>Συγκεκριμένα στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει, τα επίπεδα στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για το σχεδιασμό ενός συστήματος, τα εμπλεκόμενα κόστη και οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούνΣτο 2ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της υπό μελέτη επιχείρησης (ιστορική αναδρομή, γενικά στοιχεία, τα προϊόντα που παράγει) και στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι εφοδιαστικές δραστηριότητες της επιχείρησης και ο τρόπος εκτέλεσης όλων των διαδικασιών που περιλαμβάνουν.Στο 3ο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εφαρμογή της μεθόδου ABC Analysis. Ειδικότερα στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται η μέθοδος και ο τρόπος εκτέλεσής του, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και παρατίθενται τα συγκεντρωτικά και αναλυτικά αποτελέσματα.Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται μερικά συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά