Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Freris Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9ACA63F5-DDFC-4FA3-B829-CD70E2D40393
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Φρέρης, "Πολυκριτήρια αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23156
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στην οικονομία της Ευρώπης. Οι μεταφορές διακρίνονται σε χερσαίες (οδικές, σιδηροδρομικές), θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει την παρούσα κατάσταση στον κλάδο των μεταφορών στην Ευρώπη. Αναλύεται η σημασία και η συνεισφορά τους στην οικονομία , την απασχόληση και σε θέματα πολιτικής. Γίνεται στατιστική επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων ανά χώρα της Ε.Ε. και διατυπώνονται συμπεράσματα για τις επιδόσεις, τις δυνατότητες και τα προβλήματα του κλάδου των μεταφορών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά