Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα: μια εφαρμογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων

Dimos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9827D61-13D7-49ED-A7B0-AFA9FEE92B5C
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Δήμος, "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα: μια εφαρμογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23734
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία εφαρμόζουμε την περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη Ελλάδα. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. , στην Ελλάδα αποτέλεσαν κατά καιρούς πεδίο συνεχών θεσμικών αλλαγών με σκοπό την αποτελεσματικότερη κοινωνικά και οικονομικά λειτουργία τους. Αποκορύφωμα των συνεχών αυτών νομοθετικών αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, είναι η εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη, σε μια προσπάθεια συνένωσης και ενδυνάμωσης των Δήμων ως φορείς άσκησης τοπικής και κοινωνικής πολιτικής. Με βάση το παραπάνω δομικό στοιχείο της λειτουργίας των Καλλικρατικών δήμων της Ελλάδας και με το ποια στοιχεία ήταν διαθέσιμα, επιλέχθηκε ένα δείγμα 51 δήμων. Τα στοιχεία που αποτέλεσαν τα δεδομένα για την εργασία, αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των δήμων για το έτος 2011 και η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων – DEA (Data Envelopment Analysis). Η DEA αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μεθοδολογία, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να υπολογίσει με μη παραμετρικό τρόπο, την αποτελεσματικότητα ενός συνόλου μονάδων απόφασης. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω για το δείγμα των δήμων που επιλέχθηκαν, πραγματοποιείται μια αναλυτική περιγραφή της αποδοτικότητάς τους συναρτήσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητα μεταφράζεται σε κοινωνικές υπηρεσίες προς του πολίτες μέσω προσφοράς κτιριακών υποδομών, πεζοδρόμων, δημόσιων χώρων αναψυχής-πάρκα, πλατείες σε συσχέτιση με τις εισόδους των οικονομικών μεγεθών όπως αποτυπώνονται στους αντίστοιχους ισολογισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά