Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υψηλής πιότητας

Kantzilakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/96C86BE4-73BE-4DFA-867C-AA439FB0C01F
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Καντζηλάκης, "Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υψηλής πιότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23745
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίστηκε και διερευνάτε η παρακάτω σχέση: «Η συμβολή των ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στο νόμο Ηρακλείου.»Θα προσεγγίσουμε θεωρητικά τις έννοιες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ποιότητας Υπηρεσιών καθώς και την σχέση αυτών και θα μελετήσουμε κριτικά το θεωρητικό υπόβαθρο. Στο θεωρητικό πλαίσιο θα διερευνήσουμε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των δυο εννοιών καθώς και τον βαθμό σημαντικότητας τους σε μια τουριστική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (πέντε αστέρων) σύμφωνα με τους σύγχρονους ορισμούς των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τουριστικό τομέα.Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει πρωτογενή έρευνα η οποία θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα για να διαπιστωθεί αν τελικά η θεωρία γίνεται πράξη. Στην συνέχεια θα προσεγγίσουμε το θέμα αναλύοντας τις πληροφορίες της πρωτογενούς έρευνας και θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που αφορούν στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Ποιότητα των Υπηρεσιών.Τέλος θα παρουσιάσουμε προτάσεις οι οποίες πιθανόν να βελτιώσουν την Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων και την σχέση που έχει τούτο με την ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά