Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθορισμός και έλεγχος περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίου αεροπορικής βάσης (Α/Β)

Kovlatzis Panteleimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EFFCC7A-902B-4BE1-B3B1-59C4291F5591
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παντελεήμων Κοβλατζής, "Καθορισμός και έλεγχος περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίου αεροπορικής βάσης (Α/Β)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23776
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ζήτημα που εξετάζεται και αναπτύσσεται, είναι μια αρχική και πρώτη απόπειρα προσέγγισης και εφαρμογής στα στρατιωτικά δεδομένα, εστιάζοντας στην κατά αντιστοιχία προσαρμογή του τρόπου καθορισμού, για τον μετέπειτα λεπτομερή υπολογισμό, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίου (Α/Δ) Αεροπορικής Βάσης (Α/Β), στο πλαίσιο και στις γενικές αρχές ενός Ευρωπαϊκού μοντέλου ελέγχου και υπολογισμού, με έμφαση στο ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο αφενός δημιουργείται από τις κάθε είδους δραστηριότητες κατά τη λειτουργία της, αφετέρου ως μέγεθος, συνολικά και επιμέρους, μπορεί να προσδιοριστεί και να καταστεί μετρήσιμο. Έτσι, επιστρατεύοντας την προσωπική εμπειρία στη λειτουργία μιας Α/Β και τη διαθέσιμη γνώση στο υπόψη αντικείμενο του περιβαλλοντικού - ανθρακικού αποτυπώματος, συγκροτήθηκε και παρατίθεται μια συγκεκριμένη πρόταση καθορισμού, τρόπου υπολογισμού και μεθόδου ελέγχου του εν λόγω αποτυπώματος, δια της μέτρησης των εκπομπών των αερίων, προσαρμοσμένη κατάλληλα στα στρατιωτικά δεδομένα, διατηρώντας αδιαβάθμητο χαρακτήρα, ως αρχικό σημείο αναφοράς και προβληματισμού για μετέπειτα χρήση. Το εκάστοτε αποτέλεσμα της μέτρησης από την εφαρμογή, είναι αυτό που εν συνεχεία θα αποτελεί τη βάση, για να επαναπροσδιοριστούν υπάρχουσες ή να δημιουργηθούν νέες σχέσεις, για να επιδράσει και να οδηγήσει σε συμπεράσματα και προτάσεις, που πιθανώς να προτείνουν αλλαγή ή εναρμόνιση συμπεριφοράς ή νοοτροπίας, απέναντι στο περιβάλλον. Επίσης, η αποδοχή και προσθήκη του νέου αυτού στόχου, αποτελεί κεντρικό άξονα της περαιτέρω ανάπτυξης ενός φάσματος δραστηριοτήτων, για μείωση όλων των εκπομπών αερίων, από τις εργασίες που συνδέονται με την κάθε είδους λειτουργία, με επιθυμητή κατάσταση την ουδετεροποίηση του άνθρακα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά