Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση διαδικασίας επιλογής αεροκινητήρα για επισκευή σε συνεργείο της Πολεμικής Αεροπορίας

Lionis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6DF1075D-4D2D-4A07-A5DA-E6A58FDDCDBC
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Λιονής, "Μοντελοποίηση διαδικασίας επιλογής αεροκινητήρα για επισκευή σε συνεργείο της Πολεμικής Αεροπορίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23783
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας Αεροκινητήρας εντάσσεται στον Β' Βαθμό Συντήρησης (συνεργείο Μοίρας Συντήρησης Βάσης) για δύο κυρίους λόγους α) απρογραμμάτιστη συντήρηση "on condition" : βλάβη που εντοπίστηκε και δεν δύναται να επισκευαστεί στον Α' Βαθμό Συντήρησης και β) προγραμματισμένη συντήρηση κατόπιν σχετικών υποδείξεων του κατασκευαστή. Σκοπός της εν λόγο Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η ανάλυση και η μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλογής Αεροκινητήρα (στο εξής Α-Κ), κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις κάθε εργασίας συντήρησης σε εργατοώρες βασιζόμενοι στην μέχρι τώρα εμπειρία, οι διαθέσιμοι πόροι σε μέσα και ανταλλακτικά, οι χρονικοί περιορισμοί με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες και τον παραμένοντα φόρτο εργασίας. Η όλη διαδικασία γίνεται συνυπολογίζοντας την αιτία ένταξης κάθε Α-Κ, τις διαθέσιμες ώρες κατά την χρονική στιγμή της ένταξής του μέχρι την προγραμματισμένη εργοστασιακή επισκευή, τις διαπιστωμένες ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά την στιγμή λήψης απόφασης και οι διαθέσιμοι σταθμοί εργασίας. Σαν αποτέλεσμα είναι η επιλογή του καταλληλότερου Α-Κ προς επισκευή ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των εργασιών συντήρησης, να αποφεύγονται περιπτώσεις μη αξιοποίησης διαθέσιμων εργατοωρών λόγω παρακώλησης έργου και η συσσώρευση Εκτός Ενεργεία (στο εξής ΕΚ/ΕΝ) Α-Κ στο συνεργείο που συνεπάγεται με μη αξιοποίηση Αεροσκαφών. Παράλληλα, επιχειρείται η ανάπτυξη λογισμικού η οποία θα υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία μοντελοποιώντας την διαδικασία λήψης απόφασης των Προϊσταμένων της Συντήρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά