Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της αυτό-οργάνωσης

Kourgiantaki Charikleia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06995594-4023-4B9B-B8AF-E65D32A2F584
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίκλεια Κουργιαντάκη, "Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της αυτό-οργάνωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24231
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της αυτό-οργάνωσης. Για το σκοπό αυτόν, αναλύεται η έννοια της αυτό-οργάνωσης, προσδιορίζονται τα κριτήρια χαρτογράφησης της διεθνούς εμπειρία σε θέματα αυτό-οργάνωσης, παρατίθενται εμπειρικά παραδείγματα αυτό-οργάνωσης, κωδικοποιούνται τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ή μη της αυτό-οργάνωσης και προτείνεται οδηγός εφαρμογής της αυτό-οργάνωσης. Ακόμη εξετάζονται περιπτώσεις υβριδικού συστήματος οργάνωσης με την συνύπαρξη ιεραρχικού συστήματος οργάνωσης και αυτό-οργάνωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά