Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και μοντελοποίηση μιας γέφυρας με ενσωματωμένα πιεζοηλεκτρικά υλικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Kokkinou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8340BA62-07E0-404C-A3EE-365D5F3DC651
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Κοκκίνου, "Ανάλυση και μοντελοποίηση μιας γέφυρας με ενσωματωμένα πιεζοηλεκτρικά υλικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24443
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στη μελέτη παραγωγής ηλεκτρικού δυναμικού σε μία γέφυρα μήκους 30,5 m και πλάτους 8,1 m που έχει συνολικά οχτώ εφέδρανα στήριξης. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και τη χρήση του προγράμματος COMSOL. Στα οχτώ εφέδρανα στήριξης εφαρμόσαμε πιεζοηλεκτρικούς δίσκους τύπου PZT και έγινε η ανάλυση για δύο διαφορετικού τύπου οχημάτων καθώς αυτά διέρχονται από πάνω από τη γέφυρα. Πιο συγκεκριμένα χωρίσαμε σε τρεις θέσεις τη γέφυρα (αρχή, μέσον και τέλος) και διερευνήσαμε τι γίνεται ξεχωριστά για ένα φορτηγό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο όταν αυτό διέλθει από αυτές. Στο τέλος βγάλαμε αποτελέσματα ξεχωριστά για τα δύο οχήματα σε σχέση με το τι ηλεκτρικό δυναμικό θα παραχθεί μόλις αυτά εγκαταλείψουν τη γέφυρα. Με αυτά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού δυναμικού μπορεί μετέπειτα να μελετηθεί συνολικά η ισχύς που μπορεί να παραχθεί σε μία γέφυρα από τη διέλευση συγκεκριμένων οχημάτων σε συνδυασμό με τη συλλογή στατιστικών δεδομένων της κυκλοφοριακής συχνότητας πάνω σε αυτήν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά