Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη λογισμικού για μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Kousoulidis Konstantinos-Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4543E01A-5A19-4C49-9EC2-376198448C17
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Ραφαήλ Κουσουλίδης, "Ανάπτυξη λογισμικού για μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24540
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την περιγραφή και χρήση του λογισμικού που κατασκευάσθηκε για μοντελοποίηση και προσομοίωση Συστημάτων Ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «TUC EPSS» από τα αρχικά: «Technical University of Crete’s Electric Power System Simulator».Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αναλύεται η δομή των ΣΗΕ και ζητήματα όπως η παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η ροή φορτίου. Πιο συγκεκριμένα γίνεται η παράσταση του κάθε στοιχείου ενός ΣΗΕ και στη συνέχεια εξηγούνται οι εξισώσεις ροών φορτίου. Τοποθετείται η θεμελίωση του προβλήματος ροών φορτίου και παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι για την επίλυσή του.Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο εργαλείο του MATPOWER. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα του Matlab προκειμένου να επιλύονται πολύπλοκες εξισώσεις ροής φορτίου. Περιγράφεται η μαθηματική μοντελοποίηση των εξαρτημάτων ενός ΣΗΕ και ο τρόπος που εισέρχονται ως δεδομένα στο MATPOWER. Επίσης εξηγείται η λειτουργία των βασικών εντολών «runpf» και «runopf» για την κλήση του MATPOWER στο Matlab.Το 4ο κεφάλαιο αποτελεί την αναλυτική περιγραφή του λογισμικού που σχεδιάστηκε «TUC EPSS». Δίνονται αναλυτικές οδηγίες της χρήσης του, της ορθής μοντελοποίησης ενός ΣΗΕ καθώς επίσης παρουσιάζεται το πώς φαίνονται και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Επιπρόσθετα δίνονται ορισμένες συμβουλές για την σωστή χρήση του εργαλείου προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία προσομοίωσης.Στο 5ο κεφάλαιο γίνονται δύο προσομοιώσεις ΣΗΕ με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται αποτελούν μοντέλα αναφοράς συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΙΕΕΕ και πρόκειται για τα μοντέλα των έξι και δεκατεσσάρων ζυγών. Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για λόγους ερευνητικούς καθώς και εκπαιδευτικούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά