Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο

Fragioudaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C955332C-BDB5-41DE-AFB7-A4CA76E2717C
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Φραγκιουδάκη, "Τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24576
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ολοκληρωμένη μελέτη και παρουσίαση τεσσάρων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή στα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα αιολικά πάρκα, ενώ γίνεται και αναφορά στα μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα και στην βιομάζα. Επιπρόσθετα, γίνεται μια περιγραφή των τρόπων με τους οποίους γίνεται η διασύνδεση των εξεταζόμενων αυτών τεχνολογιών με το δίκτυο καθώς και μια σύντομη αναφορά στους περιορισμούς λειτουργίας ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά