Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η διαχείριση της ποιότητας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κρίση

Tsakiraki Alkyoni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/64B91C00-E84E-4E05-8D55-AC67ADD328C2
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλκυόνη Τσακιράκη, "Η διαχείριση της ποιότητας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κρίση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24646
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έλλειψη ρευστότητας, η μείωση εσόδων, η αύξηση του κόστους χρήματος, η αύξηση της φορολογίας και το γενικότερο αβέβαιο περιβάλλον είναι μερικές από τις συνέπειες της κρίσης που δημιουργούν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση εκείνη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτές και για να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον προβαίνουν σε κάποιες κινήσεις-δράσεις, όπως μείωση προσωπικού, εύρεση φτηνότερων πρώτων υλών, αύξηση της τιμής των προϊόντων, μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας κ.ά. Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης οδηγούνται πολλές φορές σε βιαστικές, μη μελετημένες διορθωτικές κινήσεις που ενδέχεται όχι μόνο να μην τις βοηθήσουν, αλλά να επηρεάσουν σημαντικές συνιστώσες του τρόπου λειτουργίας τους, όπως είναι το σύστημα διασφάλισης και η γενικότερη φιλοσοφία διαχείρισης της ποιότητας.Η εργασία αυτή ασχολείται με ΜΜΕ που λειτουργούν σε περίοδο κρίσης, καθώς αυτές αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται και παρουσιάζεται η άποψη των επιχειρήσεων αυτών για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), ειδικότερα στο κατά πόσο αυτά αποτελούν εργαλείο εξόδου από την κρίση. Θα εξεταστεί ακόμα το αν οι γενικότερες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης επηρεάζουν τη λειτουργία των συστημάτων αυτών και αν οι τρέχουσες συνθήκες έχουν επηρεάσει τα μελλοντικά τους σχέδια για διατήρηση ή και για επέκταση των ΣΔΠ. Έχοντας, λοιπόν, ως κατευθυντήριες γραμμές τα παραπάνω πραγματοποιείται μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜΕ που εδρεύουν στην Κρήτη. Το δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις πιστοποιημένες και μη. Επιπλέον συγκεντρώνονται δεδομένα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, έτσι δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίζεται σε μοντέλα περιγραφικής στατιστικής και ανάλυσης συχνοτήτων.Συμπερασματικά, στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η θέση των επιχειρήσεων για τα ΣΔΠ, ιδιαίτερα ως μοχλό εξόδου από την κρίση, ενώ εξετάζεται αν οι συνθήκες έχουν επηρεάσει τα μελλοντικά τους σχέδια που αφορούν τα ΣΔΠ και πως οι δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης έχουν επηρεάσει τα ΣΔΠ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά