Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις: μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση

Iliakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/278872B3-8112-411F-8F60-8D37891E4565
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Ηλιάκης, "Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις: μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24710
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εποχή μας πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η απόδοση μιας χρηματοοικονομικής επένδυσης δεν είναι το μόνο κριτήριο ώστε να την αξιολογήσουν και να προβούν στην πραγματοποίηση της. Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κοινωνικής ευημερίας και περιβαλλοντικής ανάπτυξης παίζουν πλέον το πρωταρχικό ρόλο στη λήψη ή στην απόρριψη μιας επένδυσης και αυτό φαίνεται στη ραγδαία ανάπτυξη και το μεγάλο μέγεθος της αγοράς που έχουν οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (Socially Responsible Investments) σήμερα. Ένας κοινωνικά υπεύθυνος επενδυτής πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να αποκλείσει κάποιες εταιρίες, άλλα και να επενδύσει σε κάποιες άλλες που πληρούν κάποια στάνταρ-διεθνείς νόρμες που κατατάσσουν μια επένδυση ως κοινωνικά υπεύθυνη. Μια ευρέως αποδεκτή έννοια-ορισμός για την κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (SRI) είναι• αυτή της επένδυσης που κατά της διαδικασία εφαρμογής της ο εκάστοτε επενδυτής λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις Κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις εταιρικής διακυβέρνησης που θα έχει η συγκεκριμένη επένδυση (Eurosif;2012).Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή θα αναφέρουμε και θα κατανοήσουμε την ιστορική εξέλιξη, τις στρατηγικές αναγνώρισης και έλεγχου, και την έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης. Θα αναφέρουμε τους χρηματιστηριακούς δείκτες που περιλαμβάνουν εταιρείες με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και θα αναλύσουμε την επίπτωση που έχουν οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις στην αξία μιας εταιρίας . Έπειτα και αφού έχουμε κατανοήσει τις βασικές έννοιες του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής, θα προχωρήσουμε στην ερευνητική μας μεθοδολογία, όπου συλλέγοντας τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστηριακό δείκτη FTSE4Good από το 2003 έως το 2012, θα τις συγκρίνουμε και θα τις αξιολογήσουμε με εταιρίες ανάλογου μεγέθους που δεν ανήκουν στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και μέσω της πολυκριτήριας μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σύγκριση αυτή, θα διαπιστώσουμε αν το δείγμα των εταιρειών του δείκτη FTSE4Good έχει μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια χρηματοοικονομική απόδοση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις.Τέλος, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και θα οδηγηθούμε στα συμπεράσματα της έρευνας. Θα αριθμήσουμε τις αδυναμίες της συγκριμένης έρευνας και θα αναφέρουμε τις πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να κάνουν μεταγενέστερες μελέτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά