Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και μελέτη θυρών διθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε συνθήκες πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης CAD/CAE

Bazios Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34EDB9D0-CB9E-4CAE-93B5-276AEF79297A
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Μπάζιος, "Σχεδιασμός και μελέτη θυρών διθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε συνθήκες πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης CAD/CAE", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24779
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και εν συνεχεία την ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων των θυρών ενός διθέσιου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου πόλης. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι διάφοροι τύποι θυρών που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από την αυτοκινητοβιομηχανία, τα διάφορα υλικά κατασκευής καθώς και οι υπόλοιπες παράμετροι που εμπλέκονται στην κατασκευή θυρών αυτοκινήτου. Ακολουθεί το στάδιο του σχεδιασμού των θυρών έχοντας ως βασικούς στόχους: 1) την απλότητα στην κατασκευή, 2) την ευκολία επεξεργασίας και εύρεσης των υλικών και 3) την υψηλή ακαμψία και ασφάλεια που θα πρέπει αυτές να παρέχουν στους επιβαίνοντες. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των δυναμικών φορτίσεων/τάσεων που δέχονται οι θύρες με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιεί τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Έπειτα επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέσω της οποίας προκύπτουν τα σημεία που παρουσιάζουν ατέλειες τα οποία στη συνέχεια επανασχεδιάζονται προκειμένου να προκύψει το τελικό σχέδιο που ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τους στόχους που τέθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά