Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση λειτουργίας κυψελών καυσίμου και μοντελοποίηση τους με τη χρήση του λογισμικού Simulink

Bobolaki Eftychia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB8D558E-84C0-4B51-8F03-A7A59F8690BF
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Μπομπολάκη, "Ανάλυση λειτουργίας κυψελών καυσίμου και μοντελοποίηση τους με τη χρήση του λογισμικού Simulink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25780
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην δυναμική προσομοίωση τηςσυμπεριφοράς των κυψελών καυσίμων (fuel cells) με την ανάπτυξη μοντέλων καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας και της χρήσης των τύπων αυτών σε σύγχρονες εφαρμογές ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι αρχές που διέπουν τη δομή,τη λειτουργία και τα υποστηρικτικά μέσα των κυψελών καυσίμου. Ακολούθωςπαρατίθενται τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους ως ηλεκτροχημικές διατάξειςπαραγωγής καθαρής ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και ερμηνεύεται το μοντέλο προσομοίωσης κυψέλης μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC) όπως αναπτύχθηκε στο λογισμικό Simulink του περιβάλλοντος Matlab. Στο τρίτο κεφάλαιο συνάγoνται συμπεράσματα σύμφωνα με τα αποτελέσματατων προσομοιώσεων σχετικά με την απόκριση του συστήματος της κυψέλης στημεταβατική κατάσταση και αλλά και σε μεταβολές του διασυνδεδεμένου φορτίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η ικανότητα χρήσης του μοντέλου σταπλαίσια εφαρμογής για την προσομοίωση λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος με τηχρήση κυψελών καυσίμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά