Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μοντέλου τηλεϊατρικής για την Περιφέρεια Κρήτης

Delibaltadakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/086256F7-C745-4FE0-B7D8-61C166EB3326
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Δελημπαλταδάκης, "Ανάπτυξη μοντέλου τηλεϊατρικής για την Περιφέρεια Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25938
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το χάρτη υγείας της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης και να παρουσιάσει μία διέξοδο για βελτίωσή του μέσω της τηλεϊατρικής τεχνολογίας, με στόχο την αποσυμφόρηση των κεντρικών νοσοκομείων του νησιού. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στην παγκόσμια ιστορία της τηλεϊατρικής και αναφέρονται οι σημαντικότερες κινήσεις που έγιναν πανελλαδικά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και επέκτασης της μεθόδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταγράφονται οι κυριότερες ειδικότητες- τομείς της τηλεϊατρικής με στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα εξαρτήματα- εξοπλισμός που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη στελέχωση ενός τηλεϊατρικού συστήματος, παρουσιάζεται η τεχνολογία τους και ο σκοπός της χρήσης τους. Στο κεφάλαιο τέσσερα αναλύεται ο χάρτης της υγείας στην Κρήτη, με καταγραφή των κυριότερων νοσοκομείων κέντρων υγείας και περιφερειακών. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η έρευνα. Αρχικά αναλύεται θεωρητικά ο τρόπος που θα ακολουθηθεί, παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που βοήθησαν στη μελέτη καθώς και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τους για τα κέντρα υγείας που συμμετείχαν. Επίσης εφαρμόζεται με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυτά το μοντέλο που αναλύθηκε προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Κρήτης. Στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχει μια περίληψη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που εξήχθηκαν από αυτό με προτάσεις για την πιθανή εφαρμογή του δικτύου τηλεϊατρικής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά