Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαμόρφωσης μισθολογίων δημοσίων φορέων

Sarikostas Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A1B157E6-6589-4061-AE8A-45FDBD66F6C6
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Σαρηκώστας, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαμόρφωσης μισθολογίων δημοσίων φορέων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26680
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ και θα μελετήσω αφορά την μισθοδοσία στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού διαμόρφωσης ενός ‘δίκαιου’ συστήματος αμοιβών. Το στενός και ευρύτερο Δημόσιο χρειάζεται ένα νέο σύστημα αμοιβών με κεντρικό σχεδιασμό, ορθολογικά κριτήρια και σύνδεση με καθήκοντα και αποτελέσματα. Το νέο σύστημα θα πρέπει να στηρίζεται σε άξονες όπως: στην γνώση, στην ευθύνη, στο αποτέλεσμα, … και να είναι κοινωνικά αποδεκτό.Αρχικά θα γίνει καταγραφή των υφιστάμενων μισθολογίων του Δημόσιου τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εν συνεχεία θα διαμορφωθεί ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής αποδοχής των διαφόρων μισθολογίων και διαμόρφωσης ενός συστήματος αμοιβών βασιζόμενου σε διάφορα κριτήρια (κοινωνική αποδοχή, γνώση, αρμοδιότητες, κλπ). το ερωτηματολόγιο θα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους στο Δημόσιο όσο και εκτός αυτού. Σε αυτά θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των απόψεων για το με τι μισθούς θα πρέπει να αμείβετε ο κάθε εργαζόμενος σε διάφορες υπηρεσίες όπως και με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται αυτό. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί, με βάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, η μεθοδολογία διαμόρφωσης μισθολογίων δημόσιων φορέων.Τέλος, θα γίνει εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η διαμόρφωση ενός πιλοτικού μισθολογίου

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά