Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος μέσω πολυκριτήριας αυτοαξιολόγησης της επίδοσης των ικανοτήτων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Tziaki Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C9804669-B7F7-407C-8A95-4AC4CE890577
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Τζιάκη, "Έλεγχος μέσω πολυκριτήριας αυτοαξιολόγησης της επίδοσης των ικανοτήτων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26698
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει μέσω πολυκριτήριας αυτοαξιολόγησης την επίδοση των ικανοτήτων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε διπλή έρευνα αυτοαξιολόγησης (αρχή – τέλος διδακτικής ενότητας) της επίδοσης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο περιεχόμενο και τις πρακτικές δεξιότητες χρήσης του λογισμικού των υπολογιστικών φύλλων. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν μέσω στατιστικών τεχνικών και πολυκριτήριων μεθόδων. Ο στατιστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα ζεύγη των απαντήσεων (αρχή – τέλος) ενώ η πολυκριτήρια ανάλυση στα δεδομένα αρχής και δεδομένα τέλους. Μέσω των στατιστικών και πολυκριτήριων τεχνικών επιδιώχθηκε έλεγχος του αρχικού επιπέδου ικανοτήτων των μαθητών το οποίο επανελέγχθηκε στο τέλος της διδακτικής ενότητας, δηλαδή μετά την εμπειρία εξάσκησης που βιώσαν οι μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος. Η σύγκριση των δύο επιπέδων επιδιώχθηκε να αναδείξει τη βελτίωση, στασιμότητα ή χειροτέρευση των ικανοτήτων των μαθητών, σύμφωνα με την αντίληψη που διατύπωσαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, μέσω συμπλήρωσης ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου βασισμένου σε Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων. Επιπλέον, ο έλεγχος του αρχικού επιπέδου απέβλεπε στο να αναδείξει τις αδυναμίες ή τα ισχυρά σημεία των μαθητών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά