Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εξελικτικού αλγόριθμου και βελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας του για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού εργασιών

Makrymanolakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF06D423-5E47-45E3-888A-F221A46CBCD5
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Μακρυμανωλάκης, "Ανάπτυξη εξελικτικού αλγόριθμου και βελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας του για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού εργασιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26700
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή δημιουργούμε ένα νέο εξελικτικό αλγόριθμος κατάλληλο για επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης αναδιάταξης εργασιών / σημείων, όπως τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού εργασιών, το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή και άλλα. Εστιάζουμε τη μελέτη μας στο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών flow-shop, όπου ένα πλήθος n εργασιών πρέπει να τύχει επεξεργασίας από ένα πλήθος m μηχανών, με την ίδια σειρά για όλες τις εργασίες, και αναζητούμε το μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης. Ο αλγόριθμος συνδυάζει τεχνικές από αυτές που εφαρμόζονται στη διαδικασία τοπικής αναζήτησης. Καθώς ο αλγόριθμος είναι δεκτικός παραμετροποίησης για ορισμένα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία τους, ακολουθείται μία συστηματική διαδικασία εξόρυξης δεδομένων, με τη βοήθεια της οποίας αξιοποιούνται δεδομένα μετρήσεων από έναν αριθμό εκτελέσεων του αλγορίθμου σε πραγματικά προβλήματα, και αναζητούνται μοντέλα που θα εκτιμήσουν την κατάλληλη παραμετροποίηση του αλγορίθμου για κάθε μέγεθος προβλήματος m x n. Στο τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα με βάση τις προτεινόμενες παραμετροποιήσεις από τα μοντέλα εξόρυξης δεδομένων και γίνεται επαλήθευση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δημιουργεί νέες προοπτικές στη βελτίωση της αποδοτικότητας εξελικτικών αλγορίθμων για προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης αλλά και σε άλλες εφαρμογές όπου η παραμετροποίηση αλγορίθμων είναι σημαντικό στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά